เมนูหลัก
ที่ตั้งอพาร์ทเมนท์
ราคาห้องพักและงานบริการ
วิธีการจองห้องพัก
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
 
 รูปแบบห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก
แผนผังห้องพักแต่ละชั้น
ห้องพักแบบ Studio A
ห้องพักแบบ Studio B
ห้องพักแบบ One Bed
 

 

Rate
 • ค่าสาธารณูโภค
  • ค่าเฟอร์นิเจอร์ 13 รายการ           ฟรี
  • ค่า Cable TV                                 ฟรี  ( 15 ช่อง )
  • ค่าส่วนกลาง                                  ฟรี
  • ค่า Cable NHK                             ฟรี
  • ค่าน้ำ                                             20 บาท/หน่วย (ขั่นต่ำ 200 บาทต่อเดือน)
  • ค่าไฟ                                             8 บาท/หน่วย
 • ค่าบริการอื่น
  • ค่าอินเตอร์เน็ต                             
  • ค่าบริการทำความสะอาดห้อง        
  • ค่าบริการซัก-รีด                             
  • ค่าเครื่องซักผ้า (8kg, 12kg)          
  • ค่าเครื่องกดน้ำดื่ม        
 • ค่ามัดจำ และเงินประกันความเสียหาย
  • ค่าค้ำประกันล่วงหน้า 2 เดือน
  • ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
 • เงื่อนไขอื่นๆ
  • ชำระค่าประกัน, ค่าเช่า, ค่าเช่าล่วงหน้า ทั้งหมดก่อนเข้าพักอาศัย