เมนูหลัก
ที่ตั้งอพาร์ทเมนท์
ราคาห้องพักและงานบริการ
วิธีการจองห้องพัก
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
 
 รูปแบบห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก
แผนผังห้องพักแต่ละชั้น
ห้องพักแบบ Studio A
ห้องพักแบบ Studio B
ห้องพักแบบ One Bed
 

 

Rate
 • Facility Fee
  • Furniture sets (13 items)             Free
  • Cable TV                                   Free ( 15 Channel include HBO, SuperSport1)
  • Public Caring fee                        Free
  • Water Unit                                 
  • Electrical Unit                              
  • Telephone Calling                        
 • Other Services Fee 
  • Internet                                        
  • Room Cleaning                            
  • TV, Fridge, Microwave              
  • Lanudry                                      
  • Washing Machine(8kg, 12kg)       
  • Auto Drinking Water Machine      
  • Food/Beverage Service                
  • Air Condition Cleaning                
  • Computer Fixing                         
  • Cleaing Car Care                        
  • Car Parking Area                        
 • Deposit and Pay Advance 
  • Deposit  2 month
  • Pay Advance 1 month
 • Etc.
  • All deposit and pay advance will pay before entrance.
**(อพาร์ตเมนต์ หอพัก ที่พัก คอนโด เราบริการห้องทุกอย่างที่ดีที่สุด สำหรับคุณ)**
 (Apartment, Mansion, Condo, Rental 's all we serve for u)