เมนูหลัก
ที่ตั้งอพาร์ทเมนท์
ราคาห้องพักและงานบริการ
วิธีการจองห้องพัก
เกี่ยวกับเรา
คำถามที่ถามบ่อย
 
 รูปแบบห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก
แผนผังห้องพักแต่ละชั้น
ห้องพักแบบ Studio A
ห้องพักแบบ Studio B
ห้องพักแบบ One Bed
 

 

Reservation

ช่องทางการติดต่อ (Contact via)

 • ทางโทรศัพท์ (By Telephone)
  • TEL : 02-6411260-3, 089-922-4145
  • FAX : 02-6411264
 • ทางอีเมล์ (By Email)

การจองและการชำระเงิน (Reservation & Payment)

 • การจองจะเรียบร้อยต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินค่าจองมาเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระผ่านทางธนาคาร
  • ธนาคารกสิกรไทย 026-8-75412-1 สาขา อโศกดินแดง 
 • เช็ค/Cashier Cheque/เงินสด
**(อพาร์ตเมนต์ หอพัก ที่พัก คอนโด เราบริการห้องทุกอย่างที่ดีที่สุด สำหรับคุณ)**